Co je ROAS — vzorec a výpočet

Metrika ROAS se používá pro vyhodnocení výkonnostních kampaní a říká, jak moc kampaně byly výnosné (případně i ztrátové).

Zkratka ROAS = Return On Ad Spend

ROAS je návratnost vložených prostředků do reklamy. Říká, jak moc jsme z jedné koruny vložené do reklamy vydělali.

Vzorec pro výpočet ROAS

ROAS se vypočítá jako tržby dělené náklady. ROAS = tržby z reklamy / náklady na reklamu. Udává se v procentech.

Pokud je ROAS 100 %, znamená to, že jste vydělali přesně to, co jste do reklamy vložili. Tedy, že jste na nule. Pokud je ROAS dokonce nižší než 100 %, je reklama ztrátová. Nad 100 % to pořád neznamená, že jste v zisku, alespoň pokud nemáte 100% marži. Znamená to jen, že tržby byly vyšší než náklady.

ROAS vs PNO

ROAS je inverzní metrikou k PNO. Zatímco ROAS je tržby / cena, PNO je cena / tržby. Obě metriky tedy měří totéž, jen jiným způsobem. Obě metriky jsou typickým zadáním (limitem) pro výkonnost kampaní.