Slovník PPC a marketingových pojmů

Marketingové zkratky

 • PPC (Pay Per Click) — platba za proklik, obchodní model prodeje reklamy.
 • CPC (Cost Per Click) — cena za proklik, kolik zaplatíte za jedno kliknutí na reklamu.
 • CPM (Cost Per Mille) nebo CPT (Cost Per Thousand) — cena za tisíc zobrazení reklamy. Typické pro display a bannerové formáty.
 • CPV (Cost Per View) — cena za zhlédnutí reklamy. Typické pro video reklamu.
 • CPA (Cost Per Acquisition) — cena za akvizici (konverzi), kolik zaplatíte za jednu konverzi.
 • CPL (Cost Per Lead) — cena za získaný kontakt.
 • PNO (podíl nákladů na obratu) — kolik procent z obratu jste utratili v nákladech na reklamu.
 • ROAS (Return On Ad Spend) — návratnost prostředků vložených do reklamy.
 • ROI (Return On Investment) — návratnost investic do reklamy.
 • CTR (Click Through Rate) — míra prokliku, kolik % těch, kteří reklamu viděli, na ni klikli (kliky děleno zobrazení, v procentech).
 • CTA (Call To Action) — výzva k akci. Textová i bannerová reklama by měly obsahovat nějakou výzvu k akci (u banneru často přímo na tlačítku). Např. „vyberte si“, „vyzkoušejte“, „zjistěte více“ nebo „kupte“.
 • LTV (Life Time Value) — hodnota zákazníka po celou dobu trvání vztahu se zákazníkem. Např. pokud nakupuje pravidelně každý půlrok po dobu pět let za 2000 Kč, je jeho LTV 20 000 Kč (10 objednávek během 5 let).
 • KPI (Key Performance Indicator) — klíčová metrika výkonnosti (vyčíslený cíl kampaně)
 • API (Application Programming Interface) — rozhraní pro komunikaci mezi dvěma aplikacemi (např. když chcete data o skladovosti zohlednit v reklamě Google, budete se chtít napojit přes API).
 • GTM (Google Tag Manager) — nástroj pro správu měřících kódů.
 • CRO (Conversion Rate Optimisation) — optimalizace konverzního poměru webu.
 • UTM (Urchin Tracking Module) — parametry pro trackování zdrojů návštěvnosti v Google Analytics.
 • STDC (See Think Do Care) — framework Avinashe Kaushika pro vytvoření marketingové strategie.
 • AIDA (Attention Interest Desire Action) — model popisující fungování reklamy.
 • GDPR (General Data Protection Regulation) — legislativa EU k ochraně osobních údajů.
 • HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — zabezpečená verze komunikačního protokolu (nezabezpečená je HTTP).
 • XML (eXtended Markup Language) — značkovací jazyk, typicky používaný pro produktové feedy (Google Merchant Center, Zboží.cz)
 • SEO (Search Engine Optimisation) — optimalizace pro vyhledávače.
 • SEM (Search Engine Marketing) — marketing ve vyhledávačích.
 • SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities Threats) — analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.
 • CTBO (Chance To Beat Original) — používá se při vyhodnocování A/B testů, udává se v procentech a znamená šanci, s jakou bude testovaná verze úspěšnější než původní varianta.

Zkratky používané (víceméně jen) v Google Ads

 • PMAX (Performance Max) — maximálně výkonné kampaně v Google Ads, typ kampaně, který řídí automatizace Googlu a spojuje reklamu v Shopping Ads, vyhledávání, obsahové síti i videoreklamu.
 • PLA (Product Listing Ads) — starší název pro Shopping Ads (Nákupy Google).
 • RSA (Responsive Search Ads — responzivní reklamy ve vyhledávání.
 • DKI (Dynamic Keyword Insertion) — dynamické vkládání klíčového slova do textu inzerátu.
 • GDN (Google Display Network) — obsahová síť Googlu.
 • QS (Quality Score) — skóre kvality reklamy.
 • RLSA (Remarketing Lists for Search Ads) — remarketing ve vyhledávání.
 • DSA (Dynamic Search Ads) — dynamické reklamy ve vyhledávání.
 • CSS (Comparison Shopping Service) — agregátor e-commerce produktů více prodejců, kteří jeho prostřednictvím inzerují v Google Shopping Ads

Stránky výsledků vyhledávání

 • SERP (Search Engine Result Pages) — stránky výsledků vyhledávání (to, co vidíte na Googlu, Seznamu nebo jiném vyhledávači po zadání vyhledávacího dotazu).
 • Knowledge graph — výsledky v boxíku, např. o počasí nebo hledané celebritě.
 • Featured snippet — když zadáte dotaz do vyhledávače, někdy se objeví nad výsledky vyhledávání rovnou celá odpověď na něj v několika větách nebo bodech.
 • Sitelinky — odkazy na podstránky webů, u reklam je přidáváme, u organických výsledků je Google přidává sám.
 • Local Teaser Pack — když hledáte například hotel nebo restauraci, zobrazí se mapa a několik navržených míst.
 • Related questions — při zadání dotazu Google nabídne další otázky, které uživatelé často pokládají.

Marketingové pojmy

 • Imprese — zobrazení, udává počet zobrazení reklamy. Ve vyhledávání to znamená, kolikrát bylo hledáno vaše klíčové slovo a zobrazila se vaše reklama.
 • Kliknutí — kolikrát někdo na vaši reklamu kliknul.
 • Konverze — počet dosažených cílů. Měřit můžete různé cíle — objednávky, přihlášení k newsletteru, odeslání kontaktu apod. Jakmile uživatel tento cíl splnil, dosáhli jste konverze.
 • Konverzní poměr — míra konverze — kolik procent z těch, kteří na reklamu klikli, udělali konverzi. Jinými slovy, podíl mezi konverzemi a kliky. Pokud na vaši reklamu kliklo 100 uživatelů a získali jste jednu objednávku (konverzi), konverzní poměr je 1 %.
 • Hodnota konverze — jakou hodnotu pro vás daná konverze měla. V případě objednávky je to cena zboží v košíku, které zákazník nakoupil.
 • A/B testování — způsob testování, kdy se v reálném čase testují výsledky jedné varianty (např. reklamy nebo prvku na webu) oproti druhé, cílem je vybrat lepší, výkonnější.
 • Google Ads — reklamní systém pro reklamu ve vyhledávání na Googlu a v obsahové síti.
 • Sklik — reklamní systém pro reklamu ve vyhledávání na Seznamu a v obsahové síti.
 • Google Analytics — nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti webu.
 • Data Studio — nástroj pro automatické reporty a vizualizaci dat z analytických nástrojů.
 • Google Search Console — nástroj pro sledování viditelnosti webu ve vyhledávači Google.
 • Bounce rate — míra okamžitého opuštění webu (kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku).
 • Cookie — textový soubor, který uloží do prohlížeče informaci o uživateli (např., že navštívil konkrétní stránku).
 • Facebook Ads — reklama na Facebooku.
 • Instagram Ads — reklama na Instagramu.
 • Linkedin Ads — reklama na LinkedIn.
 • Twitter Ads — reklama na Twitteru.
 • Landing page — cílová stránka (ta, na které se uživatel ocitne po kliknutí na odkaz), testování cílové stránky.
 • Long tail — málo hledaná, specifická, slova, která ale všechna dohromady tvoří velký objem hledanosti.
 • Affiliate marketing — systém provizního partnerství, kde reklama je placená až za akci, typicky lead nebo objednávku.