Konverzní poměr

Konverzní poměr (conversion rate) je procentuální podíl těch, kteří vykonali nějakou akci (konverzi). Při vyhodnocování kampaní je to podíl konverzí na celkovém počtu kliků, při stanovení konverzního poměru e-shopu se počítá s podílem konverzí na celkovém počtu návštěvníků.

Vzorec pro výpočet konverzního poměru je: počet konverzí / počet kliknutí

Příklad: Na reklamu kliklo 1 000 uživatelů a přinesla 30 objednávek (konverzí). Konverzní poměr je tedy 30 / 1 000 = 0,03, tj. 3 %.

Jaký je dobrý konverzní poměr

Každý segment, každý e-shop i každý zdroj návštěvnosti se liší svým konverzním poměrem. Přímá návštěvnost (direct) má vyšší konverzní poměr, protože jde o uživatele, kteří již web znají, často stálé zákazníky. Podobně reklama cílená na brandová klíčová slova je vysoce konverzní. Naopak reklama cílená na začátek nákuponího cyklu, například bannery v obsahové síti, má konverzní poměr typicky nižší.

Konverzní poměr slouží jako metrika, která dokáže porovnat relevanci jednotlivých zdrojů. Dokáže říci, který zdroj (která kampaň) přivádí lépe konvertující návštěvnost. Není ale nutně cílem snaha o dosažení co nejvyššího konverzního poměru. I návštěvnost s nízkým konverzním poměrem může být rentabilní, pokud je získávána levněji.

Jak zvýšit konverzní poměr

Existují 2 způsoby:

  • zlepšení použitelnosti cílové stránky a webu,
  • zlepšení kvality návštěvnosti a eliminace návštěvníků, pro které produkt není relevantní.