CRO (Conversion Rate Optimisation) — optimalizace konverzního poměru