Kombinace a varianty klíčových slov

Jednotlivé typy klíčových slov můžete libovolně kombinovat. Samozřejmě do té míry, kdy to dává smysl a bude to ještě někdo hledat.

Mimochodem, v AdWords je maximální počet slov v klíčovém slovu 10. Delší frázi už by vážně nikdo nejspíš nehledal.

Mimo frází kombinujících jednotlivé charakteristiky v klíčových slovech, tedy např. levné kovové modely aut Škoda Praha, počítejte i s různými variantami jedné konkrétní fráze, dejme tomu levné modely autíček:

  • jednotná a množná čísla (levný model autíčka),
  • varianty bez diakritiky (levny model auticka),
  • různé pořadí slov (modely autíček levné),
  • překlepové a chybové varianty (levné modeli autíček).

Různé pořadí slov samozřejmě obvykle dobře pokryje volná shoda. Seznam i Google dnes již velmi dobře pracují se skloňováním. Jednotná a množná čísla, varianty bez diakritiky i překlepy si dokážou ve většině případů sami domyslet, i když je do kampaně nezařadíte.

Přesto je dobré je do kampaně zařadit. Jednak budete mít jistotu, jednak budete přímo inzerovat na relevantní slovo a získáte k nim statistiky. Důležitost ale samozřejmě klesá s objemem hledanosti. U pětislovných frází obvykle není nutné zařazovat všechny permutace pořadí slov.

Překlepy jsou nejdůležitější u obecných slov, většinou jednoslovných až dvouslovných, s tisíci hledáními. Také u brandu. Zkrátka tam, kde uživatelé budou často dělat chyby:

  • měkká a tvrdá i/y,
  • rozdílná mluvená a psaná varianta názvu (cizojazyčné názvy),
  • zdvojené hlásky.

Něco se vám nezdá?