Shody klíčových slov

Reklama inzerenta se může zobrazit, pokud kampaň obsahuje klíčové slovo, jež odpovídá dotazu uživatele. Míru, jakou se dotaz uživatele a klíčové slovo v kampani smí lišit, určují shody klíčových slov:

  • přesná shoda — vyhledávací dotaz a klíčové slovo se shodují přesně,
  • frázová shoda — dotaz uživatele obsahuje celou frázi klíčového slova v daném pořadí slov, ale může obsahovat i něco navíc,
  • volná shoda — dotaz obsahuje slova obsažená v klíčovém slovu a může obsahovat i jakákoliv další, přičemž nezáleží na pořadí slov,
  • vylučovací shoda — pokud dotaz obsahuje slovo, které je z kampaně vyloučené, reklama se nezobrazí.

Něco se vám nezdá?