146,9 mld USD (+ 9 %) — Google Ads Revenue za rok 2020

Google rozděluje své příjmy na dvě věci: reklamní příjmy a ostatní. Reklamní příjmy tvoří drtivou většinu a protože na Zakliku nás zajímá reklama, dál se budu věnovat už jen jim. Ostatní příjmy Googlu jsou z: Google Play, Pixel, GCP (Google Cloud Platform), YouTube TV, YouTube Premium.

Rok 2020 byl prvním, kdy bylo odhadováno, že příjmy Googlu z reklamy v US by mohly meziročně klesnout a to i přes růst v digitálním segmentu. V prvním čtvrtletí (33,8 miliard USD) byl meziroční nárůst tržeb z reklamy jen 10 %, v druhém čtvrtletí (29,9 miliard USD) došlo dokonce k poklesu o 9 %, ve třetím čtvrtletí (37,1 miliard USD) došlo znovu k růstu téměř 10 % a v posledním čtvrtletí (46,2 miliard USD) byl meziroční nárůst už skoro 22 %.

Google Advertising Revenue grafVývoj tržeb Googlu z reklamy, v miliardách USD.

Celkové roční příjmy z reklamy byly 146,9 miliard dolarů, což je nárůst o 9 % oproti roku 2019. Je to nejnižší meziroční nárůst reklamních příjmů Googlu od roku 2009 (8,3 %), kdy byla finanční krize.

Google Advertising Revenue - graf růstu Meziroční nárůsty tržeb Googlu z reklamy.

Pokles růstu tržeb měla na svědomí situace kolem Covid-19, kdy celé velké segmenty omezovaly (a mnoho velkých hráčů i dočasně zcela pozastavovalo) reklamu. Šlo především o cestovní ruch (prodejci ubytování, zájezdů a letenek) a eventy (konference, festivaly, výstavy). Další inzerenti přistoupily k úsporám v očekávání vypuknutí hospodářské krize nebo nižší kupní síly, další dotčené firmy musely začít celkově šetřit, což se projevilo i v inzertních nákladech. Nejvýrazněji negativně ovlivněno bylo 2. čtvrtletí (počátek pandemie a lockdownů po celém světě). Postupně se ale dříve omezené rozpočty začaly vracet do hry.

Rozdělení reklamních příjmů 2020:

  • Google Search & Other: 104,1 miliardy USD (+6,1 % meziročně),
  • YouTube Ads: 19,8 miliardy USD (+30,5 % meziročně),
  • Google Network: 23,1 miliardy USD (+7,2 % meziročně).
Google Advertising Revenue - Google, YouTube, AdSenseTržby Googlu z reklamy rozděleně, v miliardách USD.

Příjmy Googlu z reklamy jsou do roku 2020 rozdělované na:

  • Google Search & Other — příjem z reklamy ve vyhledávání na Googlu, příjem z reklamy z partnerských webů, kde se vyhledává prostřednictvím Googlu a příjem z reklamy z vlastních webů (Gmail, Google Maps, Google Play). Kromě YouTube.
  • Google Network Members‘ properties — příjem z reklamy umístěné v partnerských sítích AdMob, AdSense a Google Ad Manager.
  • YouTube Ads — příjem z reklamy na YouTube.
Pro roční report 2020 Google změnil strukturu reportingu a celé reklamní příjmy řadí pod Google Services společně s prodejem aplikací, hardwaru a poplatky za YouTube Premium a YouTube TV. Ostatní zdroje příjmů jsou Google Cloud a Other Bets.

Příjmy z reklamy na YouTube byly v přehledech Googlu uváděny samostatně od roku 2017. Dříve bylo rozdělení na Google properties a Google Network Members‘ properties.

Alphabet 2020 Q4 Earnings Call

Rok 2019

Tržby Googlu z reklamy v roce 2019 byly 134,81 miliard dolarů. Meziroční nárůst 15,8 % je nejnižší od roku 2015. Nárůst příjmů z Google Network byl ale jen 7,7 %, zatímco příjmy z YouTube vzrostly o 35,8 %.

Alphabet 2019 Q4 Earnings Call

TAC (Traffic Acquisition Cost) ~ cena za prokliky v Google AdSense

Google do svých reportů zahrnoval TAC pro partnery v Google Network, tedy náklady, které vyplácí partnerům za umístění reklamy na jejich webech. Od posledního čtvrtletí roku 2019 je přestal uvádět. Poslední zveřejněné procento, které partneři dostávají z ceny kliků (resp. umístění reklamy) je tedy ze 3. čtvrtletí 2019, kdy to bylo 69 % (3,63 miliardy dolarů) z tržeb v partnerské síti, které Google inkasoval od inzerentů.

Jinými slovy od konce roku 2019 již není ani přibližně viditelné jaké procento z ceny kliků vyplácí Google partnerům v síti AdSense. V celkových TAC jsou i „paušální“ náklady, které Google platí prohlížečům, výrobcům mobilů nebo operátorům za to, aby byl defaultním vyhledávačem.

Zdroj dat: Oficiální výroční a čtvrtletní zprávy Googlu.