Skóre kvality

  • Kapitola: Základy
  • 9/82
  • Poslední aktualizace: 25.9.2020

Už víte, že relevance reklamy a skóre kvality (QS, quality score) je v PPC reklamě hodně důležité a budete o něj bojovat na každém kroku. Lepší skóre kvality vám pomůže získat lepší pozice nebo nižší cenu za klik.

Kromě ceny, kterou platíte, skóre kvality ovlivňuje i minimální nabídku, jež systém vyžaduje, a nabídku pro první stránku. Rozhoduje také o zobrazení, nebo nezobrazení dalších prvků a rozšíření reklamy, jako jsou odkazy na podstránky, adresa nebo telefonní číslo.

Čím nižší je skóre kvality, tím nižší je i celkové hodnocení reklamy a ta se pak v aukci nemusí probojovat mezi zobrazené. Nízké skóre kvality pak tedy vede i k nízkému podílu zobrazení. Přestože vaše klíčové slovo hledá 1 000 lidí denně, dosáhnete třeba jen 50% podílu zobrazení reklamy, a přicházíte tak o polovinu potenciálu.

Jak se počítá skóre kvality

Skóre kvality se pohybuje na stupnici 1 až 10 (1 – nejhorší, 10 – nejlepší) a systém ho zaznamenává pro každé klíčové slovo zvlášť. Skóre kvality se počítá zvlášť pro vyhledávání a obsahovou síť.

V Google Ads se do skóre kvality započítává řada faktorů:

  • Očekávaná míra prokliku reklamy — jakou míru prokliku po minulých zkušenostech systém očekává. Samozřejmě systém do výpočtu zahrnuje i pozici, ke které se míra prokliku váže, a na vyšších pozicích automaticky očekává i vyšší míru prokliku. Skóre kvality si tedy nezvýšíte tím, že zvýšíte cenu za klik.
  • Historická míra prokliku viditelné URL — systém sleduje, jak byla reklama (viditelná adresa) historicky proklikávaná. Dřívější špatný výkon vás tedy může ovlivnit i nyní, ale vždycky platí, že největší váhu má nejbližší historie.
  • Kvalita vstupní stránky — relevance, kvalita, navigace na vstupní stránce. Systém dokáže poznat, zda se cílová stránka vztahuje ke klíčovému slovu, na které inzerujete, či nikoliv. Horší hodnocení také může způsobit velmi dlouhá doba načítání stránky.
  • Relevance reklamy vůči vyhledávacímu dotazu — je reklamní text relevantní k dotazu uživatele?
  • Geografický výkon — jak je reklama úspěšná v jednotlivých cílených geolokacích.
  • Výkon podle zařízení — jak je reklama úspěšná v cílených zařízeních (mobilech, tabletech, desktopech).

Sklik k výpočtu skóre kvality přistupuje zatím jednodušeji. Nehodnotí cílovou stránku a výkon podle lokality. V úvahu bere zařízení — CTR počítá pro každou zónu zvlášť. Klíčovým faktorem je zpětná vazba na dotaz, pomocnou metrikou je relevance.

Něco se vám nezdá?