Jak funguje spolupráce zadavatele a dodavatele PPC reklamy

Tato kapitola je věnovaná spolupráci zadavatele a dodavatele, tedy případu, kdy je vytvoření a správa PPC kampaní na někom jiném, než vlastníkovi projektu — což je drtivá většina případů. Informace jsou směřovány zejména vůči zadavatelům a jsou určené k pochopení toho, co očekávat, co vyžadovat, čím přispět a co naopak nechat PPCčkařům. A o tom, jak typické modely spolupráce fungují.

Základní body spolupráce, na kterých je třeba trvat

  • Klient má vždy plný přístup přímo do PPC účtů (Google Ads, Sklik), nikoliv pouze do rozhraní zprostředkujícího výsledky nebo dokonce bez přístupu, odkázaný poze na reporting dodavatele. Klient je ideálně vlastníkem účtu (je jediný, kdo má práva k manipulaci s účtem a správě uživatelů). To samé platí i pro související účty jako je například Google Analytics.
  • Klient ví, za co přesně platí — jaká část nákladů je platba dodavateli za správu kampaní, jaká část jsou přímo kliky (platba PPC systémům). To je zajištěno už jeho přístupem do účtů.

Něco se vám nezdá?