PPC (Pay Per Click) — reklama placená za kliknutí

PPC (Pay Per Click — platba za kliknutí) značí model reklamy, která je placená ve za kliknutí. Máte tak jistotu, že za peníze, které platíte, získáte návštěvníka webu. Na vás potom je, abyste reklamu dobře zacílili a získali tak relevantního návštěvníka a abyste jej přivedli na správně vybranou cílovou stránku, která ho posune dál směrem k plnění vašeho cíle (například objednávky na e-shopu). Díky správnému zacílení a dobré nabídce může být reklama rentabilní. Díky platbě za proklik máte kontrolu nad tím, kolik za reklamu vynakládáte.

PPC systémy

PPC systémy jsou on-line reklamní tržiště, kde nakupujete reklamu placenou za proklik. Typickými PPC systémy jsou Google Ads a Sklik, které nabízí reklamu ve vyhledávání (na vlastních vyhledávačích Google a Seznam). Platba za kliknutí je ale typická i pro Facebook Ads, případně cenové srovnávače (Heureka.cz, Zboží.cz) nebo agregátory (Favi, Biano, Glami).