CTR — Míra prokliku — vzorec a výpočet

Zkratka CTR = Click Through Rate, Míra prokliku

CTR je zkratka pro míru prokliku, udává se v procentech. Je to podíl mezi kliknutími a zobrazeními reklamy. Čím vyšší CTR, tím je reklama relevantnější a zajímavější pro uživatele (mají motivaci na ni kliknout).

Vzorec a výpočet CTR

CTR = počet kliknutí / počet zobrazení

Jaká je dobrá míra prokliku?

To takhle nelze říct, míra prokliku jednotlivých klíčových slov v rámci účtu se může výrazně lišit. Míru prokliku byste se měli snažit zlepšovat, ale horší míra prokliku nutně neznamená špatné kampaně. Maximální míra prokliku je 100 %, minimální 0 %.

Je několik věcí, které plus mínus obecně platí:

 • čím lepší pozice, tím vyšší CTR, top pozice má násobně vyšší míru prokliku než pozice pod výsledky vyhledávání,
 • s pozicí souvisí i cena — čím méně nabídnete za kliknutí, tím nižší bude pozice a tím nižší bude i míra prokliku (není ale špatně, že šetříte náklady nebo chcete vyšší zisk z objednávky),
 • čím nižší konkurence (včetně organických výsledků), tím vyšší CTR,
  čím lepší odpověď přesně na specifický dotaz (a o co lepší než konkurenční odpovědi), tím vyšší CTR,
 • klíčové slovo vlastního brandu dosahuje obvykle nejvyššího CTR (typicky 50 – 80 %),
 • reklama v obsahové síti (bannery) má typicky výrazně nižší míru prokliku než ve vyhledávání (často i pod 1 %), podle typu cílení,
 • nejvyšší CTR v obsahové síti má nejčastěji remarketingové cílení, v rámci remarketingu pak dynamický remarketing,
 • u Shopping Ads kampaní CTR prakticky vůbec není relevantní, protože nižší CTR tu může znamenat i větší počet zobrazení při jednom hledání, u Smart Shopping Ads je to ještě komplikovanější smísením obsahové a vyhledávací sítě.

Na co také dávejte pozor:

 • aby míra prokliku nešla proti konverznímu poměru (např. slíbíte v reklamě něco, co logicky lidi chtějí, ale na webu to třeba nemáte, získáte vysokou míru prokliku, ale malý konverzní poměr),
 • dobrou míru prokliku často můžete mít proto, že jste jediná reklama ve vyhledávání na daný dotaz a tudíž na první pozici — někdy je to proto, že jste objevili klíčové slovo, na které konkurenti nepřišli a neinzerují na něj, může to být ale také proto, že o něj nikdo nemá zájem (např. proto, že nevede ke konverzím).

Jak zlepšit CTR

 • vyloučení nerelevantních dotazů,
 • zpřesnění klíčových slov (od obecných ke konkrétním),
 • zlepšení přesvědčivosti reklamního textu a schopnosti zaujmout,
 • testování reklamních textů,
 • přidání rozšíření k inzerátu, zejména sitelinků.

Má smysl snažit se o co nejlepší míru prokliku, testovat reklamní varianty a vylučovat nerelevantní zobrazení reklamy. Dobré CTR je takové, pro které jste ve svém segmentu a s možnostmi, které máte, udělali maximum. S menší nadsázkou lze říci, že dokud nedosáhnete CTR 100 %, existuje prostor pro zlepšení CTR.