CTR — Míra prokliku

Zkratka CTR = Click Through Rate, Míra prokliku

CTR je zkratka pro míru prokliku, udává se v procentech. Je to podíl mezi kliknutími a zobrazeními reklamy. Čím vyšší CTR, tím je reklama relevantnější a zajímavější pro uživatele (mají motivaci na ni kliknout).

Vzorec a výpočet CTR

CTR = počet kliknutí / počet zobrazení

Jaká je dobrá míra prokliku?

To takhle nelze říct, míra prokliku jednotlivých klíčových slov v rámci účtu se může výrazně lišit. Míru prokliku byste se měli snažit zlepšovat, ale horší míra prokliku nutně neznamená špatné kampaně. Maximální míra prokliku je 100 %, minimální 0 %.

  • čím lepší pozice, tím vyšší CTR,
  • čím nižší konkurence (včetně organických výsledků), tím vyšší CTR,
    čím lepší odpověď přesně na specifický dotaz (a o co lepší než konkurenční odpovědi), tím vyšší CTR,
  • klíčové slovo vlastního brandu dosahuje obvykle nejvyššího CTR (typicky 50 – 80 %),
  • reklama v obsahové síti (bannery) má typicky výrazně nižší míru prokliku než ve vyhledávání (často i pod 1 %), podle typu cílení,
  • nejvyšší CTR v obsahové síti má nejčastěji remarketingové cílení, v rámci remarketingu pak dynamický remarketing.