CPA (Cost Per Acquisition) — cena za konverzi

CPA (Cost Per Acquisition) je cena za konverzi, tedy reklamní náklady, které jste (v průměru) vynaložili na získání jedné konverze.

Výpočet CPA

Zjištění CPA je jednoduché, stačí vydělit náklady (cenu prokliků) počtem konverzí.

Kolik má být CPA

To už záleží na segmentu a hlavně cílech reklamy. CPA by měla být nižší než hodnota konverze (např. hodnota objednávky), ale pokud má být reklama zisková, měla by být nižší než marže.

Příklad: Útrata za reklamu v Google Ads byla v minulém měsíci 10 tisíc korun. Reklama přinesla 50 objednávek. CPA, cena konverze je tedy 10 000 / 50 = 200 Kč.

Pokud je průměrná hodnota objednávky 1 000 Kč a marže 10 %, tedy 100 Kč, reklama při CPA 200 Kč by byla ztrátová a pokud je cílem přímo zisk z objednávek, je potřeba CPA snížit.

Jak snížit CPA

Možností je vždy více, základ je odhalit místa, kde reklama hlavně utrácí a zaměřit se tam, kde vydělává. Mezi základní kroky patří:

  • snížit cenové nabídky u kampaní a sestav, které mají výrazně horší CPA,
  • projít report vyhledávacích dotazů, odhalit nerelevantní slova, která jen přináší náklady a vyloučit je,
  • zlepšit konverzní schopnost reklamy a cílové stránky (a objednávkového procesu).