Úvod do Shopping Ads a Produktových inzerátů

Shopping Ads, neboli v české variantě Nákupy Google, jsou specifickým typem reklamy ve vyhledávání, která vzniká automatizovaně na základě zdroje dat (typicky XML feedu) a obsahuje obrázek produktu, jeho název a cenu a jméno prodejce. V Skliku tento typ reklamy najdete také — pod názvem Produktové inzeráty.

V dalším textu pro zjednodušení používám často jen označení Shopping Ads, ale myslím tím obojí, AdWords i Sklik, odlišnosti, kterých je poměrně dost, vysvětlím explicitně.

Běžně se můžete setkat i s názvem Reklamy s produktovými informacemi. Velmi často se také mluví o PLA neboli Product Listing Ads, což byl dříve používaný typ kampaní v AdWords Google Ads také na základě produktového feedu, ale v roce 2013 nahrazený právě Shopping Ads.

Kde se reklama zobrazuje

V Skliku se reklama zobrazuje ve vyhledávání na Seznamu v pravém sloupci nahoře a obsahuje reklamy na 3 nebo 6 produktů.

Na Googlu se reklama zobrazuje buď v top pozici nad klasickými textovými reklamami, až 6 produktů (+ možnost rozbalit nabídku) nebo vpravo, až 9 produktů.

Reklamy se zobrazují jak v desktopech, tak i v mobilech.

Výhody Shopping Ads

  • Větší zásah reklamy — v klasické reklamě ve vyhledávání je možné zobrazit vždy jen jeden odkaz. Reklama Shopping Ads ale může být zobrazena zároveň s textovou reklamou stejného inzerenta a navíc, v AdWords i Skliku, může mít jeden inzerent více propagovaných produktů v rámci Shopping Ads bloku. Pokud má inzerent dobré hodnocení u obou typů reklam, zabírá více reklamního prostoru a zvyšuje tak svou šanci, že si zákazník vybere právě z jeho nabídky.
  • Dobrá míra prokliku — reklamy Shopping Ads jsou výraznější díky obrázku a upoutávají tak více pozornost uživatele.
  • Návštěvnost je kvalifikovanější — uživatel již před kliknutím ví, jak produkt vypadá, díky obrázku má jasnější představu a také větší jistotu, že kliká na to, co opravdu chtěl. Zároveň už zná cenu, kliknutím ji „akceptuje“ a snižuje se tak podíl uživatelů, kteří odejdou až z cílové stránky, až po zaplaceném kliknutí, jen proto, že cena byla vyšší, než čekali.
  • Kompletní inzerce aktuální nabídky — díky tomu, že se reklama načítá z datového zdroje všech produktů inzerent jednoduše inzeruje všechny své produkty a denně automaticky aktualizuje nově přidané, jejich ceny, apod.

Různé podoby Shopping Ads

Zatímco v Skliku je produktů vždy buď 3 nebo 6, v AdWords Google Ads se klidně může zobrazit jen jediná nebo jakýkoliv jiný počet do maxima. Čím méně reklam se zobrazí, tím více prostoru pro svůj vlastní text inzerenti dostávají, v plném počtu reklam je obvykle název produktu oříznutý.

Něco se vám nezdá?