Úvod do Shopping Ads a Produktových inzerátů

Shopping Ads, neboli v české variantě Nákupy Google, jsou specifickým typem reklamy ve vyhledávání, která vzniká automatizovaně na základě zdroje dat (typicky XML feedu) a obsahuje obrázek produktu, jeho název a cenu a jméno prodejce. V Skliku tento typ reklamy najdete také — pod názvem Produktové inzeráty.

V dalším textu pro zjednodušení používám často jen označení Shopping Ads, ale myslím tím obojí, AdWords i Sklik, odlišnosti, kterých je poměrně dost, vysvětlím explicitně.

Běžně se můžete setkat i s názvem Reklamy s produktovými informacemi. Velmi často se také mluví o PLA neboli Product Listing Ads, což byl dříve používaný typ kampaní v AdWords Google Ads také na základě produktového feedu, ale v roce 2013 nahrazený právě Shopping Ads.

Kde se reklama zobrazuje

V Skliku se reklama zobrazuje ve vyhledávání na Seznamu v pravém sloupci nahoře a obsahuje reklamy na 3 nebo 6 produktů.

Na Googlu se reklama zobrazuje buď v top pozici nad klasickými textovými reklamami, až 6 produktů (+ možnost rozbalit nabídku) nebo vpravo, až 9 produktů.

Reklamy se zobrazují jak v desktopech, tak i v mobilech.

Výhody Shopping Ads

  • Větší zásah reklamy — v klasické reklamě ve vyhledávání je možné zobrazit vždy jen jeden odkaz. Reklama Shopping Ads ale může být zobrazena zároveň s textovou reklamou stejného inzerenta a navíc, v AdWords i Skliku, může mít jeden inzerent více propagovaných produktů v rámci Shopping Ads bloku. Pokud má inzerent dobré hodnocení u obou typů reklam, zabírá více reklamního prostoru a zvyšuje tak svou šanci, že si zákazník vybere právě z jeho nabídky.
  • Dobrá míra prokliku — reklamy Shopping Ads jsou výraznější díky obrázku a upoutávají tak více pozornost uživatele.
  • Návštěvnost je kvalifikovanější — uživatel již před kliknutím ví, jak produkt vypadá, díky obrázku má jasnější představu a také větší jistotu, že kliká na to, co opravdu chtěl. Zároveň už zná cenu, kliknutím ji „akceptuje“ a snižuje se tak podíl uživatelů, kteří odejdou až z cílové stránky, až po zaplaceném kliknutí, jen proto, že cena byla vyšší, než čekali.
  • Kompletní inzerce aktuální nabídky — díky tomu, že se reklama načítá z datového zdroje všech produktů inzerent jednoduše inzeruje všechny své produkty a denně automaticky aktualizuje nově přidané, jejich ceny, apod.

Různé podoby Shopping Ads

Zatímco v Skliku je produktů vždy buď 3 nebo 6, v AdWords Google Ads se klidně může zobrazit jen jediná nebo jakýkoliv jiný počet do maxima. Čím méně reklam se zobrazí, tím více prostoru pro svůj vlastní text inzerenti dostávají, v plném počtu reklam je obvykle název produktu oříznutý.

Aukce a nabídky

Shopping Ads se platí stejně jako klasické textové reklamy za kliknutí. Tedy ve chvíli, kdy uživatel klikne na Shopping Ads reklamu, inzerent zaplatí maximálně takovou částku, jaká byla jeho nabídka. Přesnou cenu za kliknutí stanoví aukce. Ta probíhá také stejně jako u klasických textových inzerátů. Obě aukce ale fungují nezávisle na sobě.

Do aukce tady vstupuje jak nabídnutá cena, tak i skóre kvality. Protože Shopping Ads nemají klíčová slova, skóre kvality se počítá na úrovni konkrétního ID produktu.

Pozice reklamy

Zatímco AdWords Google Ads konkrétní pozici v reklamním bloku vůbec neuvádí (u reklam ve sloupci Pozice uvidíte vždy nulu), Sklik pozici uvádí a počítá ji zleva doprava první řádek reklam a poté druhý. Průměrná pozice je ale pro tento typ reklamy víceméně bezpředmětná informace.

Například, pokud se v rámci boxu na Skliku zobrazí na jedno vyhledání reklama na dva moje produkty — jeden na první a druhý na šesté pozici, průměrná pozice bude 3,5. To sice vypadá jako celkem špatná pozice, ale dva produkty ve výpisu jsou určitě lepší než jeden (který by měl pozici 1).

Něco se vám nezdá?