Jak funguje remarketing

  • Kapitola: Remarketing
  • 94/109
  • Poslední aktualizace: 25.9.2020

Aby bylo možné návštěvníka remarketingovou kampaní zacílit, musíme nejdřív identifikovat, že jde o návštěvníka našeho webu. To se dělá tak, že ho ve chvíli, kdy navštíví web označíme a kampaň pak cílíme jen na “označené” návštěvníky. To znamená podniknout několk následujících kroků.

Umístit remarketingový kód na web

V účtu Google Ads a/nebo Skliku si vygenerujete remarketingový kód. Tento kód umístíte na všechny stránky webu. Budete tak moci pracovat s návštěvníky všech stránek.

Pozn.: Pro Google Ads můžete alternativně využít vytváření remarketingových seznamů v Google Analytics, stačí mít tedy na webu Google Analytics kód.

Označení návštěvníka

Jakmile návštěvník přijde na web, spustí se remarketingový kód a návštěvníka označí. Konkrétně uloží cookie do jeho prohlížeče, podle které napříště rozpoznáme, že uživatel už u nás na webu byl.

Přidání návštěvníka do remarketingového publika

Na základě pravidel si můžete vytvořit různé typy remarketingových publik návštěníků podle toho, co a kdy na webu navštívili. Můžete tak mít nejen základní publikum návštěvníků, ale třeba i publikum zákazníků, publikum návštěvníků konkrétní kategorie, publikum lidí, kteří vložili produkt do košíku, apod. Publikum také může mít různou délku. Například týdenní (návštěvníci, kteří navštívili web maximálně před týdnem) nebo třicetidenní (návštěvníci, kteří navštívili web maximálně před 30 dny.

Díky označení návštěvníků pro různá remarketingová publika pak můžete oslovit odlišnou reklamou např. lidi, kteří objednali v posledním roce a lidi, kteří navštívili konkrétní kategorii vašeho webu.

Zobrazování reklamy remarketingovému publiku

Jakmile máme návštěvníky označené pro jednotlivá remarketingová publika, můžete je oslovit reklamou. Ta se bude zobrazovat podle daného publika (např. lidem, kteří objednali v posledním roce budete zobrazovat jinou reklamu než těm, kteří navštívili konkrétní kategorii vašeho webu) a po dobu určenou délkou publika, tedy například maximálně 7 dní.

Opuštění remarketingového publika

Jakmile je naplněná délka publika (např. těch 7 dní), končí platnost cookie v prohlížeči uživatele, uživatel “mizí” z publika a dále už na něj reklamu necílíte. Můžete na něj ale samozřejmě zacílit reklamu později, třeba až budete chtít cílit publikum lidí, kteří byli na webu před půl rokem.

Pozn.: Máte pocit, že remarketingová reklama z některých webů se vám zobrazuje donekonečna? To může mít dva důvody. Jedním je, že marketér nastavil publiku dlouhou délku, např. 30 dní nebo více a reklama se zkrátka bude zobrazovat takto dlouho každému uživateli z publika. A nebo vás reklama vždycky zaujme a znovu na ni kliknete. Pak se samozřejmě dostáváte do publik znovu a jakoby začínáte od začátku (už to není sedmý den, co jste byli na webu naposled, ale zase první).

Splnění cíle

Ideálním zakončením remarketingové kampaně je, že uživatel splní cíl. Například provede objednávku. V takovém případě už není potřeba na něj pro nějakou dobu cílit prodejní kampaň, z cílení remarketingové kampaně byste měli uživatele, kteří provedli objednávku na rozumně dlouhou dobu vyloučit, protože pravděpodobně ihned nenakoupí znovu.

Něco se vám nezdá?