Google Ads revenue — příjmy Googlu z reklamy za rok 2020 a předchozí

Vývoj tržeb Googlu z reklamy, v miliardách USD. Rok 2020 je za 1. až 3. čtvrtletí.

Příjmy Googlu z reklamy jsou rozdělované na:

  • Google Search & other — příjem z reklamy ve vyhledávání na Googlu, příjem z reklamy z partnerských webů, kde se vyhledává prostřednictvím Googlu a příjem z reklamy z vlastních webů (Gmail, Google Maps, Google Play). Kromě YouTube.
  • YouTube Ads — příjem z reklamy na YouTube.
  • Google Network Members‘ properties — příjem z reklamy umístěné v partnerských sítích AdMob, AdSense a Google Ad Manager.

Příjmy z reklamy na YouTube jsou v samostatné kolonce od roku 2017, dřívější data přesněji odpovídají rozdělení Google properties a Google Network Members‘ properties.

Rok 2020

Rok 2020 byl prvním, kdy bylo odhadováno, že příjmy Googlu z reklamy by mohly meziročně klesnout a to i přes růst v digitálním segmentu. V prvním čtvrtletí (33,763 miliard USD) byl meziroční nárůst tržeb z reklamy jen 10 %, v druhém čtvrtletí (29,867 miliard USD) došlo dokonce k poklesu o 9 %, ve třetím čtvrtletí (37,095 miliard USD) došlo znovu k růstu téměř 10 %.

Nepříznivý vývoj tržeb měla na svědomí situace kolem Covid-19, kdy celé velké segmenty omezovaly (a mnoho velkých hráčů i dočasně zcela pozastavovalo) reklamu. Šlo především o cestovní ruch (prodejci ubytování, zájezdů a letenek) a eventy (konference, festivaly, výstavy). Další inzerenti přistoupily k úsporám v očekávání vypuknutí hospodářské krize nebo nižší kupní síly, další dotčené firmy musely začít celkově šetřit, což se projevilo i v inzertních nákladech.

Zdroj dat: Oficiální výroční a čtvrtletní zprávy Googlu.