Struktura PPC účtu

  • Kapitola: PPC účty
  • 18/82
  • Poslední aktualizace: 25.9.2020

Klíčová slova a reklamní texty jsou v účtech AdWords a Skliku strukturované do kampaní a reklamních sestav. Toto rozdělení zejména zpřehledňuje účet tak, aby bylo možné se v něm dobře orientovat.

Reklamní sestava

Seskupuje klíčová slova a reklamní texty. Tím, že klíčová slova umístím do sestavy s konkrétním textem, říkám PPC systému, jaký text chci na tato klíčová slova zobrazovat – ten, který je ve stejné sestavě.

Struktura účtu - sestava

Chci inzerovat klíčová slova „modely traktorů“ a „model Škoda Fabia“. Lidem, kteří tyto fráze vyhledávají, chci zobrazovat relevantní reklamu. Proto budu chtít použít pro první klíčové slovo výzvu typu „Vyberte si model traktoru“, zatímco k druhému „Kupte si model Škoda Fabia“.

Aby toho bylo možné docílit, musím rozdělit reklamní texty a klíčová slova do dvou reklamních sestav. Do první dám klíčové slovo „modely traktorů“ a příslušný reklamní text o traktorech. Do druhé dám slovo „model Škoda Fabia“ a text o modelech Škoda Fabia.

Členění slov do reklamních sestav se dělá právě proto, abychom dokázali nabídnout uživateli, který hledá konkrétní klíčové slovo, co možná nejrelevantnější odpověď.

Kampaň

Do kampaní si lze seskupit sestavy pro snazší orientaci v účtu.

Struktura účtu - kampaň

Značek aut na webu je přes 600. Když budu chtít mít sestavy jako „model Škoda Fabia“ pro každou značku, bude to více než 600 sestav. A k tomu ještě obecné sestavy pro modely traktorů, modely aut, modely autobusů atd. A také budu chtít inzerovat výrobce modelů. To bude určitě celkem přes 1 000 reklamních sestav. Být to v jedné kampani, zřejmě se v tom těžce vyznám.

Lepší bude to podle nějaké logiky rozdělit alespoň do několika kampaní. Třeba kampaň Obecná – pro obecná klíčová slova, Značky – pro slova obsahující i model auta a kampaň Výrobci – pro klíčová slova obsahující výrobce.

Zároveň je ale strukturování kampaní mnohdy i funkční – pro různé kampaně využíváme různé nastavení, cílení nebo rozpočet.

Smallcars má i slovenskou verzi webu. Cílení na Slovensko se nastavuje na úrovni kampaně. Z logiky věci vytvořím reklamní texty i klíčová slova ve slovenštině. Protože nastavení geografického cílení (zasažení jen uživatelů, kteří vyhledávají ze Slovenska) se dělá na úrovni kampaně, musím i své kampaně rozdělit podle geografického cílení. Budu mít tedy jednu kampaň na Značky (v češtině) cílenou na ČR a druhou kampaň na Značky (ve slovenštině) cílenou na Slovensko.

Struktura účtu

Co lze nastavit na jednotlivých úrovních?

Podobně jako musím vytvořit dvě různé kampaně kvůli odlišnému geografickému cílení, ovlivní strukturu i další možnosti v technickém nastavení sestav. Co je tedy kde možné?

  • Účet – na úrovni účtu je nastavená měna, časové pásmo, login a heslo, přístupy do účtu pro další uživatele, propojení s Google Analytics. Nic z toho nelze vidět na žádné další úrovni. Pokud tedy víte, že nějaký uživatel má vidět pouze část kampaní, ale ostatní rozhodně vidět nesmí, nelze to zařídit jinak, než že kampaně rozdělíte do více účtů.
  • Kampaň – má svůj rozpočet, geografické a jazykové zacílení, způsob cílení, datum zahájení a ukončení.
  • Reklamní sestava – zde nastavujeme cenovou nabídku, klíčová slova a reklamní texty.
  • Klíčová slova – cenovou nabídku lze (ale není potřeba) nastavit i na úrovni klíčového slova. Pokud je nastavena, má vyšší prioritu než nabídka v sestavě. Není-li nastavena, použije se nabídka ze sestavy.
  • Reklamní texty – na úrovni reklamních textů už se nic nenastavuje.

Strukturování více účtů

Vždy platí, že jeden účet zobrazí v aukci vždy jen jednu reklamu. Zároveň nesmí na cílovou doménu směřovat duplicitně reklama z více účtů na stejná klíčová slova.

Mohu se rozhodnout využít 2 účty, jeden pro českou, druhý pro slovenskou verzi webu. Kdyby byl eshop velmi rozsáhlý (SmallCars sice není, ale Mall by už byl), mohu se rozhodnout provozovat jeden účet třeba pro modely aut a druhý pro modely traktorů.

Nemohu si ale vytvořit dva účty a v obou inzerovat „modely aut“ a směřovat reklamu na smallcars.cz.

Pokud máte více účtů, pro snadnější správu v AdWords slouží Klientské centrum (MCC), pro správu v Skliku multilogin. Obojí vám umožní jednotné přihlášení do všech vašich účtů.

Něco se vám nezdá?