Google Optimize

Nástrojů pro testování a analýzu návštěvnosti webu je mnoho. Google Optimize je skvělý nástroj, který vám pomůže vylepšit konverzní schopnost vašeho webu, jednoduše tak, že vám umožní testovat různé varianty jednotlivých prvků stránek i jejich kombinací. Nabízí zdarma Google, proto umí i dobře spolupracovat s Google Analytics. Website Optimize umožňuje dva druhy experimentů s prvky na stránce:

  • A/B testování (split-testing), kdy testujete odlišné verze (nemusí být jen 2), například pokud chcete otestovat účinnost různých barev tlačítka vedoucího k objednávce nebo dvě zcela různé stránky.
  • Test s více proměnnými (multivariantní testování), kdy testujete různé kombinace prvků stránky. Vytvoříte například různé varianty nadpisu, tlačítka a produktového obrázku a zjišťujete, která kombinace má nejvyšší úspěšnost.

A dále umožňuje také:

  • Test přesměrování
  • Personalizace
  • Šablona banneru

V obou případech potřebujete mít jasno v tom, co je konverzí a mít dostatečný počet konverzí, abyste statisticky významná data nesbírali roky. Zhruba počítejte s tím, že pro každou testovanou stránku (resp. její variantu, kombinaci variant) nasbírat alespoň 100 konverzí, abyste získali relevantní výsledky. Pokud máte méně konverzí, vyberte si spíše A/B testování a testujte nejlépe jen dvě varianty. S lepší variantou pak můžete udělat nový experiment, ale na první výsledky nebudete čekat tak dlouho, jako kdybyste testovali třeba 10 variant.

Důležité! Vždy testujete zároveň současnou verzi stránky. Na reálných uživatelích testujete proto, že expertní odhad se může mýlit. Jinak by se vám mohlo snadno stát, že všechny varianty, které budete testovat budou horší, než původní a ať již zvítězí kterákoliv z nich, zvolíte nesprávnou úpravu stránky.

Jakmile si rozmyslíte, který druh experimentu zvolíte a co chcete testovat, můžete začít připravovat testovací varianty. Pro A/B testování budete potřebovat vytvořit pro každou variantu samostatnou stránku, která bude umístěna na samostatné URL adrese. V případě multivariantního experimentu budete testovat vše v rámci jedné stránky, jednotlivé prvky vyznačíte v rámci jedné stránky.

Označkování variant

Google Optimize pracuje s javascriptovými kódy. Ty vám automaticky vygeneruje poté, co zadáte:
název experimentu (pro vaši vlastní potřebu), URL adresu testované stránky (v případě multivariantního testu) nebo URL adresy testovaných stránek (v případě A/B testu), URL adresu konverzní stránky.

Google Optimize vám buď dá k dispozici přímo kódy nebo, pokud kódy nebudete nasazovat sami, odkaz na stránku, kde si je váš správce webu zobrazí. Skripty jsou kompletně připravené, včetně step-by-step návodu kam který umístit. Není to nic složitého.

Řídící skript, který zajišťuje celý experiment. Zajišťuje přesměrování na jednotlivé varianty a stará se o to, aby se jednomu uživateli zobrazila vždy jen ta jedna varianta. Návštěvníka si Optimizer pamatuje i při jeho příští návštěvě, nezapočítává jej vícekrát.

Sledovací skript zajišťuje měření, zaznamenávání zobrazených stránek a vazbu dat o návštěvnících na konkrétní experiment.

Skript označující části stránky slouží k určení a pojmenování testovaných úseků stránky u multivariantního experimentu.

Konverzní skript zaznamenává zobrazení konverzních stránek a zajišťuje započtení konverzí ke konkrétnímu experimentu.
Po vložení skriptů na web Optimizer ověří, zda jsou nasazené správně. Poté si zobrazíte náhled experimentu, abyste ověřili, že se stránka zobrazuje správně. Experiment poté můžete spustit. Optimizer začne sbírat data s cílem nalézt přesvědčivou vítěznou kombinaci.

Úpravy experimentů

V průběhu experimentu není možné provádět některé úpravy — změny varianty nebo kombinace. V případě, že byste se pro takovou změnu v průběhu experimentu rozhodli, je třeba jej zastavit a vytvořit nový, který ale můžete z původního zkopírovat a upravit jen vybranou variantu. V takovém případě můžete i využít skripty už umístěné na webu. Experiment můžete kdykoliv pozastavit a znovu spustit. Novým návštěvníkům webu se pak začne zobrazovat pouze původní varianta, vracejícím se zobrazí ta varianta, kterou již viděli. Pokud máte dostatek dat k rozhodnutí, můžete experiment zcela a nenávratně zastavit.

Vyhodnocování experimentů

Pro vyhodnocení máte k dispozici u každé varianty její konverzní poměr, procentuálně vyjádřenou šanci, s jakou porazí originál (původní variantu) a zaznamenané zlepšení, tedy procentuální vyjádření toho, o kolik je varianta lepší, než originál. Existují 3 možné výsledky pro každou variantu nebo kombinaci v experimentu:

  • Vítěz je označení pro tu variantu, která má statisticky danou pravděpodobnost být úspěšnější než původní varianta. Pokud máte vítěze, můžete experiment zastavit a nahradit původní verzi vítězem.
  • Poražený označuje variantu navrženou k vyloučení, protože bude určitě horší než původní varianta.
  • Nerozhodně jsou označeny kombinace, které nemají dost přesvědčivé výsledky na to, aby byly označeny za vítěze nebo poražené. K rozhodnutí může pomoci více dat.

U multivariantních experimentů jsou k dispozici ještě dvě statistiky:

  • Odhadovaná míra konverze je rozsahem, v jakém lze očekávat míru konverze pokud by tato kombinace nahradila původní variantu (rozsah se udává ve tvaru 10 +/- 2 %).
  • Hodnocení relevance říká, jak velký vliv na konverzní poměr má každá z testovaných částí stránky.

Poznámka: Testování je taková nekonečná hra. Pokud jste hraví, nezapomeňte, že i testování vás něco stojí. Minimálně váš čas. Zaměřte se při testování prioritně na to, co vám může přinést nejvíc peněz. Netestujte zbytečně stránky a kroky, kterými prochází jen pár lidí. Další info na stránce testování cílové stránky.