Looker Studio / ex Google Data Studio

Looker Studio (LS) je skvělý bezplatný nástroj pro vizualizaci dat, který umožňuje vytvářet, přizpůsobovat a sdílet přehledy dat z různých zdrojů.

Jaké jsou výhody používání Looker Studia?

Když používáte Looker Studio, máte k dispozici klíčové funkce:

  • nástroje z mnoha datových zdrojů na jednom místě, přístup k více než 220 konektorům,
  • plná kontrola nad přizpůsobením dashboardů, přidání stránek, grafů a tabulek podle potřeby,
  • dynamické ovládací prvky s filtry na úrovni přehledů a stránek,
  • pokročilé vzorce pro dopočítané metriky a pole.

Jak používat Looker Studio

Looker Studio má integrované připojení k více než 200 zdrojům dat, na která se v reálném čase napojuje. Můžete si tak prohlížet data v jakémkoliv časovém období.

Můžete si sáhnout pro data z Google Analytics nebo Google Ads, vytáhnout si data z Google sheetů nebo přes konektor získat data z Facebooku.

Plné přizpůsobení obsahu a vzhledu reportů

Grafy a tabulky v Looker Studiu můžete vytvářet na základě šablon, ale také si je jakkoliv přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo vaší nebo klientově grafice. Můžete upravit i rozložení, včetně velikosti stránky, zarovnání atd.

Looker Studio vám nabízí širokou škálu grafů a vizuálů, se kterými můžete pracovat, počínaje základními sloupcovými a spojnicovými grafy. Můžete využít podmíněné formátování.