Základy práce s Google Ads Editorem

Google Ads Editor musíte nejdříve stáhnout a nainstalovat. Instalace je jednoduchá a intuitivní, stejně jako samotné ovládání editoru. Rozhraní je lokalizováno do češtiny.

Nejnovější verzi Google Ads Editoru stáhnete na: https://ads.google.com/intl/cs_cz/home/tools/ads-editor/.

Stáhnutí Google Ads účtu

Při první instalaci bude Google Ads Editor prázdný, musíte si do něj stáhnout účet (nebo účty).

Google Ads Editor - přidat účet
  • Klikněte v menu na Účty.
  • Klikněte na tlačítko + Přidat.
  • Vložte login a heslo k účtu Google Ads (pokud spravujete více účtů, použijte login k MCC účtu).
  • Klikněte na řádek s vaším účtem a tlačítko Stáhnout.
  • Google Ads Editor se zeptá, jestli chcete stáhnout všechny kampaně, nebo pouze vybrané. Stáhněte třeba všechny a počkejte. U rozsáhlých účtů to může chvíli trvat.
  • Po stažení klikněte na tlačítko Otevřít a celý účet se vám zobrazí v rozhraní Google Ads Editoru.

Úpravy v účtu versus v Editoru

Jakmile máte kampaně stažené, můžete s nimi začít pracovat. Nezapomeňte, že jde o offline aplikaci. Cokoliv uděláte, ještě v reálném Google Ads účtu není. Máte čas vše v klidu zkontrolovat, opravit chyby a vyladěnou kampaň pak poslat do účtu. To uděláte upload tlačítkem Odeslat s šipkou nahoru. Odešlete buď aktuální kampaň, nebo všechny.

Google Ads Editor - odesílání změn

Aby nedocházelo ke kolizím změn, které děláte v účtu a Editoru, dodržujte pár pravidel:

  • Než začnete s kampaněmi v Editoru pracovat, vždy si stáhněte aktuální verzi.
  • Když práci skončíte a je-li hotová, odešlete změny hned do účtu.
  • Pokud vás v účtu pracuje víc, domluvte se.

Kdyby i tak došlo ke kolizi, Google Ads Editor vás na ni upozorní červeným zvýrazněním. Naopak nově stažené změny uvidíte zeleně.

Rozhraní Google Ads Editoru

V levém sloupci je struktura kampaní v účtu, v dolní části stejného sloupce pak máte záložky Kampaně, Sestavy, Klíčová slova, Reklamy, podobně jako v účtu. Kliknutím na položku ji začnete v dolní editační části upravovat.

Rozhraní Google Ads Editoru