Hromadné úpravy v Google Ads Editoru

To, kde Google Ads Editor ušetří nejvíce času, jsou právě možnosti hromadných změn. Umožní:

 • hromadné přidávání a mazání,
 • editaci více položek najednou,
 • kopírování,
 • nahrazování.

Struktura kampaní

Velkou výhodou Google Ads Editoru je, že v něm můžete zpracovávat kampaně v úplně jiném pořadí než v účtu. V účtu postupujete typicky vytvořením kampaně a jejím nastavením, vytvořením první sestavy, reklamního textu a klíčových slov a pak další sestavy, textu a slov a tak pořád dokola.

V Google Ads Editoru lze snáze aplikovat logické pořadí úprav a vytvořit si nejdříve strukturu. Například: vytvořit naráz všech 10 kampaní, společně upravit jejich nastavení, pak vložit všechny potřebné sestavy do každé z kampaní a postupně začít přidávat klíčová slova a texty.

K hromadnému přidávání slouží tlačítka s dvěma plusy Provést více změn.

 • Více nových kampaní tedy přidáte na záložce Kampaně stisknutím tlačítka Provést více změn.
 • Otevře se okno, kde na každý řádek přidáte jednu kampaň nebo předpřipravený seznam kampaní necháte Vložit ze schránky. Úplně analogicky pak reklamní sestavy.
 • Kliknete na tlačítko Zpracovat.
 • Ke kontrole se vám zobrazí počet změn, které budou provedeny. Pokud je to v pořádku, kliknete na Ukončit a zkontrolovat změny.

Google Ads Editor - hromadné přidání sestav

Přidání více textů

Texty samozřejmě píšeme vždycky co nejvíc na míru. Často ale při prvním nastavení upřednostníte rychlost a použijete texty, které vychází ze stejné šablony a mění třeba jen klíčové slovo v nadpisu. Nebo budete psát i unikátní texty do každé sestavy, ale viditelná URL a výzva k akci budou stejné.

Pak je nejjednodušší cestou vytvořit jeden inzerát, ten vložit do všech sestav v jedné kampani a odlišnosti pak upravit.

 • Označíte si vybraný reklamní text, dáte CTRL+C (nebo kopírovat).
 • Na záložce Reklamy a rozšíření kliknete na Provést více změn.
 • Otevře se nové okno. V levé struktuře zaškrtnete všechny sestavy, kam chcete inzerát přidat (stačí zaškrtnout celou kampaň).
 • V pravém editačním okně CTRL+V (nebo vložit).
 • Zkontrolujete, zda jsou všechny sloupce správně identifikovány, případně upravíte.
 • Kliknete na Zpracovat a je to.
 • V každé vybrané sestavě byste měli mít přidaný nový reklamní text.

Google Ads Editor - Přidat více textů

Takhle jednoduše na pár kliků přidám reklamní text do 284 sestav zároveň.

Kopírovat a vložit

Standardní copy & paste funguje v Google Ads Editoru také. Chcete-li jedno vylučující slovo přidat do 3 různých sestav, zkopírujete jej, v editačním okně vyberete příslušné sestavy a vložíte. Zkopírovat tak lze i celou kampaň.

Dokonce lze kopírovat i mezi účty, což využijete například, když zakládáte nový účet, ale některé kampaně ze starého chcete použít.

Hromadné úpravy nastavení

Cokoliv potřebujete změnit na stejné nastavení – ať už jde o rozpočet kampaně, překlep ve viditelné adrese, nebo shodu klíčových slov, stačí příslušné prvky označit (CTRL+A) a v editaci jim hromadně nastavit stejnou hodnotu.

Pokud jsou hodnoty ve všech označených prvcích shodné, zobrazí se nastavená hodnota. Pokud shodné nejsou, zobrazí se text <varies>.

Například všechny viditelné URL adresy v obecné kampani mám nastavené na smallcars.cz, ale rozhodnu se psát je s velkým „S“ a „C“. Stačí označit všechny inzeráty kampaně a v políčku Viditelná adresa URL jednoduše přepsat text.

Jak je vidět na obrázku, u viditelné adresy se zobrazila přímo hodnota smallcars.cz, nikoliv <varies>, proto mám jistotu, že si nepokazím jiný typ URL adres, např. ve tvaru smallcars.cz/Audi.


Google Ads Editor - Hromadná úprava viditelné adresy

Najít a nahradit

Píšete ve všech inzerátech, že máte 18 000 produktů a najednou jich je víc? Nevadí, stačí:

 • Označit všechny reklamní texty (CTRL+A).
 • Nad výběrem textů kliknout na tlačítko Nahradit text.
 • Najít text: 18 000.
 • Nahradit čím: 20 000.
 • Potvrdíte tlačítkem Nahradit a je hotovo.

Google Ads Editor - nahradit text

Přidání textu

Google Ads Editor - přidat text před

Před nebo za jakoukoliv položku můžete hromadně přidat text. Například máte kampaň s názvy všech výrobců a chcete vytvořit další kampaň ve tvaru produkt + výrobce. Tedy ze sestavy Abrex udělat sestavu Modely Abrex, stejně tak u dalších 100 výrobců a stejně tak v klíčových slovech.

 • Stačí označit příslušné položky a pod tlačítkem Nahradit text kliknout na Připojit za.
 • Přidat: Modely.
 • A vybrat, že má být přidáno Před stávající text.

Podobně využijete i v případě, že využíváte vlastní UTM parametry pro URL, za text cílové adresy je takto hromadně přidáte.