Import kampaní z Google Ads

Kampaně do Microsoft Advertising lze importovat buď ze souboru, tedy jednorázově nebo přímo „propojit“ s účtem Google Ads a pravidelně tak aktualizovat nastavení podle Google Ads.

 • V horním menu vyberete položku Import a následně Import from Google Ads.
 • Alternativně pro jednorázový import ze souboru můžete využít Import from the file, k tomu ale spíš není důvod, takže pokračuji s propojením s účtem Google Ads.
 • Pokračujete přes přihlášení ke Google Ads účtu pomocí tlačítka Sign in with Google.
 • Přihlásíte se s loginem, pod kterým máte Google Ads účet, který chcete importovat. Pokud používáte správcovský účet (MCC), zobrazí se seznam všech účtů, ke kterým máte přístup. Vyberete ten správný.
 • Pokud jste e-shop, v dalším kroku můžete propojit s Microsoft Merchant Center nebo s Google Merchant Center, pokud Microsoftí nemáte.
 • V dalším kroku už buď importujete celý účet nebo pod nastavením importu překliknete na volbu Advanced import, kde budete mít možnost nastavit konkrétní kampaně, které chcete importovat.
 • Alternativně lze import nastavit také v Microsoft Advertising Editoru.

  Import celého Google Ads účtu

  Nastavení importu je jednoduché, nastavujete jen:

 • Název importu (pro vaši potřebu).
 • Frekvenci aktualizace, tedy jestli chcete import podle nastavení Google Ads aktualizovat denně (vybíráte v kterou hodinu), týdně (vybíráte den v týdnu), měsíčně (vybíráte den v měsíci) nebo jednorázově. Typicky chcete asi co nejčastěji, čili denně.
 • Další volbou si určíte za jakých okolností chcete dostávat e-maily o importu, jestli vůbec, při každém importu nebo jen v případě chyb.
 • A v poslední volbě určíte, na jaký e-mail vám hlášení budou chodit.

Import vybraných kampaní

 • Na stránce nastavení import vyberete pod možnostmi nastavení (vedle tlačítka Start import) možnost Advanced import. Zde máte možnost zvolit pouze vybrané kampaně.
 • V dalším kroku projdete velkými možnostmi nastavení, zmíním ta nejpodstatnější.
 • Update bids, Update bids strategies, Update budgets — všechny tyto volby pokud necháte zaškrtnuté znamenají, že bidy, bidovací strategie a rozpočty se vám budou automaticky upravovat podle nastavení v Google Ads. Jelikož výkon v systémech bude pravděpodobně různý, volby možná zaškrtnuté mít nechcete.
 • Delete items that have been removed from your Google Ads account znamená, že pokud bylo smazáno v Google Ads, chcete smazat i v Microsoft Advertising (smaže se včetně podřazených položek, tj. při smazání kampaně i obsažené sestavy, klíčová slova a reklamy.
 • Po uložení nastavení v dalším kroku následuje již nastavení samotného importu, stejně jako při importu celého účtu, tj. nastavíte si zde název importu, frekvenci, kdy dostávat e-maily a na jakou e-mailovou adresu.

Import Shopping Ads kampaní

Microsoft Advertising má své vlastní Merchant centrum, nicméně ještě jednodušší variantou je využít Google Merchant Center. Při importu Shoping Ads kampaní budete přímo vybráni k přihlášení do Merchant centra. Pokud používáte multilogin (agenturní přístup) pro více účtů, už se rovnou napáruje ten správný (protože už jste vybírali účet Google Ads, s kterým je spárovaný). Jen si pro jistotu zkontrolujte číslo Merchant účtu.

Pak už vše pokračuje jako klasický import. Pokud importujete Shopping Ads v daném účtu poprvé, bude ale třeba počkat na manuální kontrolu a schválení propojeného Mechantu.

Kontrola importu

Po doběhnutí právě nastaveného importu se zobrazí data o importu, kde si můžete zkontrolovat, že vše proběhlo správně. Kolik položek bylo přidáno a kolik přeskočeno. Tady si můžete rozkliknout i proč byly některé položky přeskočené, typicky jsou to rozšíření, která v Microsoft Ads nejsou nebo remarketingové seznamy.

Dále si můžete i zkontrolovat, že jste opravdu importovali do správného účtu a pod tlačítkem View imported campaigns se přesvědčit, že a jak se kampaně skutečně naimportovaly.

Historie importů

Proběhlé importy najdete v menu Import pod položkou Import schedule & history.