Frázová shoda

Při použití frázové shody už stačí, aby fráze byla v dotazu uživatele obsažena (při zachování pořadí slov). Je ale povoleno její levostranné nebo pravostranné rozšíření. Dotaz tedy může obsahovat další slova před nebo za frází.

Vždy ale musí být zachováno pořadí a žádná další slova nesmí být vložena doprostřed fráze. Frázová shoda se označuje uvozovkami.

Pokud v kampani budu mít „modely autíček“ (modely autíček ve frázové shodě), reklama se zobrazí, pokud uživatel hledá nejen modely autíček, ale i další fráze jako „levné modely autíček“ nebo „modely autíček bmw“.

Reklama se ale nezobrazí při přehozeném pořadí slov, tedy např. „autíček modely“, ani na „modely červených autíček“, protože zde bylo uvnitř fráze vložené další slovo.

Je možné, že se reklama přes frázovou shodu zobrazí i na dotazy, které pro mě nejsou relevantní, jako třeba RC modely autíček. Počítám s tím a vím, že tomu budu muset zabránit vylučujícím slovem.

Klíčové slovo ve frázové shodě už tedy pokryje daleko větší množství dotazů než přesná shoda, i takové, které do kampaně nevložíte. Přestože se může zobrazit také na nerelevantní dotazy, máte nad tím poměrně slušnou kontrolu, protože vždy musí obsahovat celou frázi.

Blízké varianty frázové shody v AdWords Google Ads

Blízké varianty v AdWords Google Ads fungují u frázové shody stejně jako u přesné shody.

Něco se vám nezdá?