Publika pro remarketing v Google Analytics 4

Deadline pro přechod s vyhodnocováním na Google Analytics 4 je sice až k červenci 2023. Stejně jako je ale už dávno nutné sbírat do GA4 data, abychom měli meziroční srovnání, je třeba mít již nastavená remarketingová publika, abychom příští rok nebyli bez publik. Alespoň ta dlouhá, retenční. Ještě zásadnější téma je to pro ty, kteří vytváří přes GA i ta základní publika, podle URL adresy.

Publika z Universal Analytics do GA4 nejsou přenositelná a nově vytvořená publika v GA4 nejsou retroaktivní, budou tedy obsahovat data (uživatele) až od chvíle, kdy je nastavíte.

Novinky v remarketingu s GA4

 • Na rozdíl od Universal Analytics se GA4 nespoléhá na cookies, ale na Google signály.
 • Při návštěvě systém znovu přehodnotí, jestli vracející se uživatel stále odpovídá kritériím daného publika, pokud ne, z publika jej vyloučí. Například jakmile uživatel, kterého máme v publiku nakupujících s nízkými hodnotami objednávek nakoupí za pořádný balík, je z publika trvale vyloučen. Dříve bylo toto nutné řešit vyloučením, odečtením dvou publik od sebe.
 • Prediktivní publika – Google nějak (blackbox) počítá pravděpodobnost, že uživatel v příštích 7 dnech nakoupí nebo že se v příštích 7 dnech nevrátí a podobně. Tato publika lze využít pro cílení. Je to podobné jako byla dříve chytrá publika (smart audiences), ale je jich víc a některá dávají smysl nejen pro cílení, ale i pro vyloučení.
 • Publika neslouží jen pro remarketing, ale v GA4 mají širší použití pro vyhodnocování a reporting. To znamená, že potřebu vytvářet publika v GA4 může mít nejen PPCčkař, který dělá Google Ads. Na to je třeba myslet dopředu a případně se s ostatními kolegy na projektu domluvit. Všechna publika se propíší do Google Ads a různorodé názvosloví v tom může udělat pěkný guláš.
 • Limit na celkový počet publik je 100.
 • Publikum není retroaktivní. Nenačte historická data (ani 30 dní, jako Universal Analytics), ve chvíli založení bude prázdné, resp. v přehledu publik se bude zobrazovat < 10 uživatelů. Při vytváření publika ale vidíte  odhad velikosti publika, který je založen na datech za posledních 30 dní.
 • Audience triggers – ve chvíli, kdy uživatel spadne do publika, se může vytvořit předem definovaná událost.
 • Celá metodika GA4 je jiná, založená na uživatelích a událostech. Stejně jako nevidíte totožnou návštěvnost v GA3 a GA4, není ani velikost publik totožná.

Import GA4 publik do Google Ads

Dříve stačilo propojení účtů, v GA4 je k automatickému importu publik je zapotřebí mít pořešené dvě věci:

 • propojení Google Ads s GA4Správce > Propojení Google Ads > Povolit personalizovanou inzerci
 • aktivace Google signálůSprávce > Nastavení dat > Shromažďování dat > Shromažďování dat signálů Google
Velikost publika v GA4 a v Google Ads pro vyhledávání a v Google Ads pro obsahovou síť se bude lišit. Zatímco v GA4 máte všechny (změřené) uživatele, v Google Ads musí ještě pro akceptaci v publiku cíleném pro vyhledávání nebo obsahovou síť splňovat další podmínky.

Jakmile se publikum importuje do Google Ads, už s ním pracujete úplně stejně jak jste zvyklí. Včetně toho, že pokud publikum splňuje potřebná kritéria, vytváří se automaticky podobné publikum (similar audience). Publika z GA4 snadno odlišíte nebo vyfiltrujete pomocí sloupečku Zdroj: Google Analytics 4 nebo Firebase

Využití publik

 • cílení, vyloučení nebo pozorování v Google Ads
 • porovnání v Google Analytics – v každém standardním reportu v GA4 lze přidat srovnání dat všech uživatelů s vybranou dimenzí, tou může být i konkrétní publikum
GA4 - srovnání s daty publika GA4 – srovnání s daty publika

Vytvoření publika v GA4

Publika v GA4 se nastavují v menu Konfigurovat > Publika a odtud modré tlačítko Nové publikum. Automaticky s nasazením GA4 se vytvoří 2 publika: All users a Purchasers, ty už byste tam v tu chvíli měli vidět.

V GA4 jde buď vytvořit vlastní publikum, kdy si celým naklikáním publika projdete sami jak potřebujete, nebo využijete navrhovaná publika obecná, šablony publik nebo prediktivní publika. Některé obory mají ještě své vlastní návrhy publik, například  Cestování nebo Hry.

GA4 - vytvoření publika GA4 – vytvoření publika
Byli jste zvyklí používat jako vylučující publikum uživatelů, kteří opustili web z první stránky (bounce)? S bounce-rate GA4 nepočítá, ale používá opačnou záležitost, engaged session, defaultně znamená víc jak 10s na stránce nebo víc jak jedna page_view nebo dokončení konverze. Můžete si tak rovnou z user_engaged vytvořit publikum lidí, kteří „nebouncli“.

Prediktivní publika

Publika jsou založená na podmínkách prediktivních metrik, kterými jsou Pravděpodobnost nákupu, Pravděpodobnost opuštění a Odhadované tržby. Pokud má systém dostatek dat pro vytvoření prediktivního publika, ukáže zeleně hlášku Připraveno k použití, v opačném případě to bude červená hláška Není možné použít. Nutné minimum by mělo být alespoň 1000 konverzí (nákupů) v sedmidenním období za posledních 28 dní. Prediktivních publik je celkem 5:

 • Uživatelé, kteří pravděpodobně provedou nákup v příštích 7 dnech
 • Uživatelé, kteří budou mít pravděpodobně v příštích 28 dnech největší tržby
 • Nakupující, kteří pravděpodobně nenavštíví web v příštích 7 dnech
 • Uživatelé, kteří pravděpodobně nenavštíví web v příštích 7 dnech
 • Uživatelé, kteří pravděpodobně provedou svůj první nákup v příštích 7 dnech

Vytvoření publika ze segmentu

Ještě jednou možností jak vytvořit publikum je vytvořit ho ze segmentu. Segmenty se vytváří v části Průzkumy. Stačí kliknout na vytvoření nového prázdného průzkumu a objeví se tabulka kde můžete nastavit celý report, v tuhle chvíli vás ale zajímají segmenty. Kliknutím na tlačítko „+“ vedle výpisu segmentů se dostanete k tvorbě nového segmentu. Lze si ho libovolně nadefinovat nebo použít návrhy (podobně jako u navržených publik). V nastavení segmentu se pak v pravé části objeví zaškrtávací políčko „vytvořit publikum„. Zaškrtnutím se automaticky se segmentem vytvoří i publikum, které se bude dál zobrazovat v nabídce publik.

GA4 publikum vytvořené ze segmentu GA4 publikum vytvořené ze segmentu (zaškrtnutím checkboxu vpravo)

Pravidlo publika (audience trigger)

Ve chvíli, kdy uživatel spadne do publika, může být pravidlem publika zároveň vytvořena nová událost. Stačí zaškrtnout, že chcete událost vytvořit a zadat její název. Tato událost pak také může sloužit jako konverze.

Jedinou volbou je u vytvoření události je zaškrtávací políčko Zaznamenat další událost, když se obnoví členství v publiku. Jinými slovy pokud uživatel zahájí více relací a v další relaci znovu splní podmínku publika, audience trigger znovu odešle událost.

Editace publika

Jakmile je publikum vytvořené, už nejde upravit. Jediné co změnit lze je název, popis publika a vytvořit audience trigger, pokud ještě vytvořený nebyl. Publikum lze sice duplikovat, takže kvůli malé úpravě nemusíte nastavovat celé publikum znovu, ale duplikované publikum se (logicky) vytvoří prázdné, uživatele začne sbírat až od té chvíle.