Pravidla pro cílovou URL

Cílová adresa v inzerátu není nikde vidět, její smysl je pouze funkční — dopravit návštěvníky. I pro cílovou stránku existují základní pravidla:

  • délka maximálně 1 024 znaků,
  • doména se shoduje s doménou viditelné adresy,
  • musí být funkční, nikoliv ve výstavbě,
  • cílovou adresou musí být vždy webová stránka, nikoliv např. e-mail nebo soubor,
  • nesmí obsahovat pop-up okna ani jiné podobné prvky, které se aktivují samy a znesnadňují návštěvníkovi používání webu,
  • obsah musí být legální, nesmí spadat do zakázaných témat systému (erotika, hazard, zbraně),
  • nesmí jít o web, jehož hlavním cílem je nalákání na kliknutí na placenou reklamu (MFA — Made for AdSense),
  • návštěvník se může ze stránky snadno vrátit použitím tlačítka „Zpět“,
  • AdWords Google Ads musí navíc všechny reklamy v jedné sestavě směřovat na stejnou doménu.

Něco se vám nezdá?